Transfer ve ket vurma

Konu, 'Öğrenme Psikolojisi' kısmında Sûkutta Bir Mülteci tarafından paylaşıldı.

 1. TRANSFER ve KET VURMA

  TRANSFER
  Transfer, bir alanda öğrenilen bilgilerle aynı ya da
  benzer alanlardaki öğrenme problemlerini çözme
  işlemine işaret eder.
  YAKINA TRANSFER
  Öğrencinin bir derste veya bir okulda öğrendiklerini, başka bir derste veya okul dışında ya da başka bir okulda karşılaştığı problemleri çözmede kullanabilmesidir.
  UZAĞA TRANSFER
  Öğrencinin okulda öğrenilenleri mezun olduktan sonra iş alanında ve özel yaşamında kullanarak problemlerini çözebilmesidir
  OLUMLU TRANSFER
  İlke ve kavramların tam ve doğru olarak öğrenilmesi durumunda, bunların daha sonraki öğrenmeleri kolaylaştırmasıdır.

  İki parmakla daktilo yazan birisinin on parmakla yazmayı kolay öğrenmesi veya daha önce daktilo kullanmayı biliyor olmanın F klavye kullanmayı kolaylaştırması.
  OLUMSUZ TRANSFER
  İlke ve kavramların tam ve doğru olarak öğrenilmemesi durumunda, bunların daha sonraki öğrenmeleri güçleştirmesi ya da engellemesidir.

  Traktör kullanan birisinin otomobil kullanırken zorlanması.

  KET VURMA

  Ket vurma, bilginin önce ya da sonra öğrenilmiş diğer bilgilerin bozucu etkisiyle unutulması olgusudur. Ket vurmada bellekteki bilgi diğer bilgiyle yer değiştirir ya da diğer bilgi tarafından engellenir. Çoğu araştırma ket vurmanın unutmada temel süreç olduğunu ileri sürer.
  Unutmaya eşlik eden iki çeşit ket vurma vardır. İleriye ket vurma ve geriye ket vurma.
  İLERİYE KET VURMA
  Bu durumda önce öğrenilen bilgi, sonra öğrenilen bilgiyi engellemekte, öğrenmeyi ve geri getirmeyi zorlaştırmaktadır.

  Örneğin; Türkiye`de, otomobil kullanmayı öğrenen kişi, İngiltere`de direksiyon sağda ve trafik akımı solda olan bir sistemde otomobil kullanmakta zorlanmaktadır. Oysa otomobil kullanmayı hiç bilmeyen biri, İngiltere`de ya da Türkiye`de otomobil kullanmayı daha kolay öğrenmektedir.
  Bunun gibi, İngilizce öğrenirken telaffuzu yanlış öğrenen öğrencinin yanlışlarını sonradan düzeltmek oldukça zor olmaktadır.
  GERİYE KET VURMA
  Yeni öğrenilen bilginin, daha önce eski bilgiyle bazı bakımlardan karıştırılarak eski bilgiyi bozmasıdır.

  Örneğin; yeni okuma yazma öğrenen öğrenciler “b” harfini hiçbir güçlükle karşılaşmadan öğrenir ve tanırlar. Ancak “d” harfini öğrendikten sonra, “b” harfini tanımakta tereddüt gösterirler, güçlük çekerler. Çünkü sonra öğrenilen “d” harfi ve önce öğrenilen “b” harfi arasındaki benzerlikler “b” harfine ilişkin öğrenmede bozulmaya neden olur.
  Geriye ket vurmayı önlemek için alınabilecek önlemler:
  *Karıştırılması mümkün olan benzer kavramlar birbirine çok yakın zamanlarda öğretilmemelidir (“b” ve “d” harflerini öğretirken önce “b” harfinin tam olarak öğrenilmesi sağlandıktan sonra “d” harfinin öğretimine geçilmelidir. )
  *Sık sık gözden geçirme ve karşılaştırma yapmak (“d” harfi öğrenildikten sonra, “b” harfi ile ilgili öğrenilenleri tekrar gözden geçirmeli ve iki harf arasındaki benzerlik ve farklılıklar karşılaştırılarak tanımlanmalıdır.)
  *Benzer kavramları farklı strateji ve tekniklerle öğretmek ya da öğretimin diğer öğelerinde değişiklik yapmak.
   
 2. Merzban

  Merzban Yeni Üye

  Unutmak konusunu akla getiriyor geriye ket vurma konusu.
   

Sayfayı Paylaş