Test Teknikleri

Konu, 'Bireyi Tanıma Teknikleri' kısmında sondamla tarafından paylaşıldı.

 1. sondamla

  sondamla Aktif Üye

  Test Teknikleri


  Testlerin Kullanım Amaçları

  - Yordama : Bireylerin gelecekte hangi alanlarda ne ölçüde başarılı olacaklarının, hangi etkinliklerden doyum sağlayacaklarının yordanabilmesi amacıyla yetenek testlerinin ve ilgi envanterlerinin uygulanmasıdır.

  - Sebebi Ortaya Çıkarma : Bireylerin gelişim dönemleri sürecinde karşılaştıkları problem alanlarının, gecikmelerin veya bozuklukların nedenlerinin objektif bir şekilde belirlenebilmesi amacıyla yetenek ve başarı testleri ile ilgi ve kişilik envanterlerinin uygulanmasıdır.

  - İhtiyaçları Saptama : Uygulanması düşünülen etkinliklere öğrencilerin ne ölçüde ihtiyaçlarının olduğunun saptanmasıdır. Problem Tarama Envanteri ya da çeşitli anketler uygulanabilir.

  - Değerlendirme : Bireylere verilen PDR hizmetlerinin amacına ulaşıp ulaşmadığını belirlemek amacıyla uygulanan tekniklerdir. Örn : Kişinin kendine karşı tutumunu ölçen bir envanter, psikolojik danışma yardımından önce ve sonra uygulanabilir ve aradaki fark karşılaştırılarak yardım sürecinin ne ölçüde etkili olduğu değerlendirilebilir.

  - Araştırma : Danışanın etkililiğini ve işlevselliğini arttırmaya yönelik yaptığı araştırmalardır.

  - Rehberlik Hizmetlerini Öğrenciye Tanıtmak : Bireylerin tüm PDR hizmetlerinden yararlanabilmeleri öncelikle onlara PDR Servisinin doğru ve etkili bir şekilde tanıtılmasını gerekli kılar.

  Testlerin Uygulanmasında Etik Kurallar
  - Testler PDR hizmetlerinde kullanılabilecek araç ve tekniklerden sadece birisidir.
  - Test sonuçlarının birey hakkında toplanan tüm bilgilerle birlikte kullanılması gerekmektedir.
  - Bir test uygulanmadan önce o testin hangi amaçla kullanılacağı ayrıntılı olarak belirtilmelidir.
  - Danışmanların eğitimini aldıkları ve yeterli sayıda uygulama yaptıkları testleri kullanmaları gerekmektedir.
  - Test yönergelerine titizlikle uyulması gerekmektedir.
  - Test sonuçlarının kimlerle paylaşılabileceği, bu sonuçları kimlerin kullanabileceği konusunda hassas olmak ve testi alan bireyle konuyu tartışmak gerekir.
  - Testin uygulanabilmesi için testin yayın hakkına sahip olan ilgili kişi ya da kurumdan gerekli izin alınmalıdır.

  Testlerin Sahip Olması Gereken Özellikler
  - Geçerlik : Bir ölçme aracının geçerliği, ölçmek istediği özelliği ne ölçüde ölçebildiğini ifade eder.
  - Güvenirlik : Güvenirlik bir ölçme aracının ölçmeyi hedeflediği özelliği ne ölçüde doğru ölçtüğünü gösterir. Bir ölçme aracından çeşitli zamanlarda elde edilen puanların kararlılığının bir göstergesidir.
  - Norm : Norm bir kişinin ölçme aracından aldığı puanı başkalarının puanı ile karşılaştırarak anlamlandırmamıza olanak tanıyan veridir.
  - Eş Form : Aynı ölçme aracının iki defa uygulanılması sırasında maddelerin öğrenilmesinden kaynaklanan puan artışının önlenebilmesi amacıyla geliştirilen ölçme aracının bir benzeridir.
  - Çok Faktör : Tek puan testleri yerine mümkün olduğu kadar çok çeşitli puan veren testler tercih edilmelidir.

  Test Sonuçlarını Bildirirken Göz Önünde Bulundurulacak Noktalar
  - Danışanın test sonuçlarının bilmek istediğinden emin olunmalıdır.
  - Test sonuçlarını bildirmeden önce danışanın ölçme işleminden ne beklediğini tartışmak gerekir.
  - Danışanın ölçme araçlarının her birinden nasıl bir başarı beklediği sorulmalıdır. Aldığı puanın anlamı açıklanmalı, performansını tam olarak ortaya koyup koyamadığı anlaşılmalıdır.
  - Birden fazla ölçme aracı uygulanmışsa açıklamaya yetenek testlerinden başlanmalıdır. Hemen sonra ilgi envanteri sonuçları açıklanmalı ve ikisi arasındaki ilişki ortaya konulmalıdır.Danışanın yetenek puanları ile okul veya çevresinde o yetenek alanıyla ilgili çalışmalarındaki başarı durumunu karşılaştırması sağlanmalıdır.
  - Kişilik envanterleri açıklanırken olumsuz özelliklerin (saldırganlık, nörotisizm gibi) bireyin anlayabileceği şekilde açıklanması gerekmektedir.
  - Test sonuçları açıklanırken danışanın soru sormasına ve katılmadığı noktalarda görüşlerini söylemsine izin verilmeli hatta bu tür tepkiler vermesi teşvik edilmelidir.
  - Danışana ölçme araçlarından elde edilen sonuçların kesin ve değişmez gerçekler olmadığı açıklanmalı, mutlak ölçme yapılmadığı, ölçmede hatalar da olabileceği söylenerek test bulguları ile kendi yaşantıları arasındaki ilişki ve çelişkili noktalar tartışılmalıdır.
   

Sayfayı Paylaş