Türkiye’de öğrenim gören türk ve akraba topluluk öğrencileri üzerine araştırma

Konu, 'Makaleler' kısmında Legolas tarafından paylaşıldı.

 1. Legolas

  Legolas Moderatör

  Türkiye’de Öğrenim Gören Türk ve Akraba Topluluk Öğrencilerinin Stres Kaynakları, Başaçıkma Tarzları ile Ruh Sağlığı Arasındaki İlişki Üzerine Bir Araştırma

  Özet
  Bu çalışmanın amacı, Türk ve akraba topluluklarından öğrenim görmek için Türkiye’ye gelen öğrencilerin stres
  kaynakları, stresle başaçıkma tarzlarını ve bunların ruh sağlıkları üzerindeki etkilerini incelemektir. Araştırmaya
  katmanlı örnekleme yöntemi kullanılarak yansız seçilmiş 17-36 yaş arası iki yüz otuz iki öğrenci katılmıştır.
  Örneklemi oluşturan grubun stres kaynakları araştırmacılar tarafından hazırlanan bir araçla belirlenirken, stresle
  başaçıkma tarzları Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği, ruh sağlığı parametreleri de Kısa Semptom Envanteri ile
  değerlendirilmiştir. Ekonomik problemler ile gelecek kaygısı hem en çok karşılaşılan sorun hem de en fazla
  stres yaratan faktörler olarak ifade edilmiştir. Erkeklerin problem odaklı başaçıkma tarzlarını daha fazla
  kullandığı bulgulanırken bayanlar ve yüksek stres yaşadığını ifade edenlerin daha fazla psikopatolojik semptom
  gösterdiği saptanmıştır. Etkin başaçıkma yöntemleri (örn. Kendine Güvenli Yaklaşım) ruh sağlığı ile olumlu
  korelasyonlara sahipken, edilgen başaçıkma yöntemleri (örn., Çaresiz Yaklaşım) tam tersi bir tablo ortaya
  koymuştur. Çalışma son olarak bu bulguları mevcut literatür çerçevesinde tartışmış, psikolojik danışma
  açısından doğurgularla tamamlanmıştır.
   

  Ekli Dosyalar:

Sayfayı Paylaş