S. Freud'un Hayatı

Konu, 'Kuramcılar' kısmında Psikolik tarafından paylaşıldı.

 1. Psikolik

  Psikolik Mal Sahibi

  S. Freud'un Hayatı

  1856 6 Mayıs. Moravia’da Frieiberg’de doğum.

  1860 Aile Viyana’ya yerleşir.

  1865 Gymnasium’a (ortaokul) girer.

  1873 Viyana Üniversitesine tıp öğrencisi olarak girer.

  1876-82 Viyana’da Fizyoloji Enstitüsünde Brücke’nin yanında çalışır.

  1877 İlk yayınlar: anatomi ve fizyoloji üzerine makaleler

  1881 Tıp doktoru olarak mezun olur

  1882
  Martha Bernays ile nişanlanma

  1882-5
  Viyana Genel Hastanesinde çalışma, beyin anatomisi üzerinde yoğunlaşma: pek çok yayın

  1884-7
  Kokainin klinik kullanımı üzerine araştırmalar

  1885
  Nöropataloji Privatdozent’i (üniversite hocası) olarak atanma

  1886
  Martha Bernays’la evlenme. Viyana’da sinir hastalıkları üzerine özel muayenehane açış.

  1886-93
  Viyana’da Kassowitz Enstitüsünde nöroloji üzerine, özellikle çocuklardaki beyin felçleri üzerine sürekli çalışma ve pek çok yayın

  1887
  En büyük kızının doğumu (Mathilde)

  1887-1902
  Berlin’deki Wilhelm Fliess’le arkadaşlık ve yazışma. Freud’dun, bu dönemde, ona yazdığı ve ölümünden sonra, 1950’de yayımlanan mektupları görüşlerinin gelişimine pek çok ışık tutmuştur.

  1887
  Uygulamalarında hipnotik telkini kullanmaya başlar

  1888 (yak)
  Histerinin katartik sağaltımında hipnozu kullanarak, Breuer’i izlemeye başlar. Giderek hipnozu bırakır ve onun yerine serbest çağrışımı geçirir.

  1889
  Telkin tekniğini incelemek üzere, Nancy’de Bernheim’ı ziyaret eder. En büyük oğlunun doğumu (Martin)

  1891
  Afazi üzerine monografi.

  1892
  En küçük oğlunun doğumu (Ernst).

  1893-8
  Histeri, obsesyonlar ve anksiyete üzerine araştırma ve kısa makaleler.

  1895
  Breuer ile birlikte, “Histeri Üzerine Çalışmalar”; olgu öyküleri ve Freud’un kendi tekniği betimlemesi.

  1893-6
  Freud’la Breuer arasında giderek artan görüş ayrılığı. Freud, savunma ve bastırma kavramlarını ve de nevrozun, ego ile libido arasında bir çatışmanın sonucu olduğunu getirir.

  1895
  Bilimsel bir ruh bilim projesi: Freud’un Fliess’e mektupları arasında bulunur ve ilk kez 1950’de basılmıştır. Ruhbilimi nöroloji terimleri ile anlatmak için başarısız bir girişim, ama Freud’un daha sonraki çoğu kuramının habercisidir.

  1896
  “Ruh çözümleme” teriminin ortaya çıkışı. Babasının ölümü (80 yaşında).

  1897
  Freud’un öz-çözümlemesi; yaralanma kuramının terk edilmesine ve çocuksu cinsellik ve Oediepus karmaşasının benimsenmesine yol açmıştır.

  1900
  “Düşlerin Yorumu”. Son bölümünde, Freud’un zihinsel süreçler, bilinçdışı ve haz ilkesinin üstünlüğü üzerine tüm görüşleri ilk kez özetlenir.

  1901
  “Günlük Yaşamın Psikopatolojisi”. Bu, düşler hakkındaki kitapla birlikte, Freud’un kuramlarının, yalnızca patolojik durumlara değil normal zihinsel yaşama da uygulandığını ortaya koyar.

  1902
  Professor Extraordinarius atanır.

  1905
  “Cinsellik Kuramı Üzerine Üç Deneme”: İnsanoğlunda, cinsel içgüdünün gelişiminin, bebeklikten erişkinliğe dek ilk kez izlenişi.

  1906 (yak)
  Jung ruh çözümlemeye katılır.

  1908
  Ruhçözümleyicilerin ilk uluslar arası toplantısı (Salzburg’da).

  1909
  Freud ve Jung konferans vermek üzere A.B.D.ye çağırılırlar. Bir çocuğun ilk çözümlemesinin olgu öyküsü (küçük Hans beş yaşında) daha önce, erişkinlerin çözümlemesinden çıkarılmış olan sonuçların, özellikle de bebeklik cinselliği ile Oediepus ve iğdiş edilme karmaşasına ilişkin olanların desteklenmesi.

  1910 (yak)
  “Narsisizm” kuramının ilk ortaya çıkışı.

  1911-15
  Ruh çözümleme tekniği üzerine makaleler.

  1911
  Adler’in ayrılışı. Ruh çözümleme kuramlarının psikolojik bir olguya, Dr. Schreber’in öz yaşam öyküsüne uyarlanması.

  1912-13
  “Totem ve Tabu”: Ruh çözümlemenin, antropolojik malzemeye uyarlanması.

  1914
  Jung’un ayrılışı. “Ruhçözümsel Devinimin Tarihi Üzerine”. Adler ve jung hakkında polemik yapılan bir kesimi de içerir. Son büyük olgu öyküsünü, “Kurt Adam”ı yazar. (1918’e dek yayınlanmamıştır).

  1915
  Günümüze yalnızca beş tanesi gelmiş temel kuramsal sorularla ilgili oniki “metapsikolojik” makaleden oluşan dizi.

  1915-17
  “Giriş Konferansları”: Freud’un görüşlerinin birinci Dünya Savaşı’na kadarki durumunun kapsamlı genel bir değerlendirmesi.

  1919
  Narsisizm kuramının savaş nevrozlarına uygulanması. İkinci kızının ölümü.

  1920
  ”Haz İlkesinin ötesinde”: “yineleme takıntısı” ve “ölüm iç güdüsü” kuramının ilk kez açık olarak tanıtılması.

  1921
  “Grup Ruhbilimi”. Egonun sistematik bir çözümsel incelenmesinin başlangıcı.

  1923
  “Ego ve İd”. Bir id, bir ego ve bir de süperegoya bölünmesiyle aklın yapı ve işleyişinin büyük ölçüde düzeltilmiş tanımı. Kanser hastalığının ortaya çıkışı.

  1925
  Kadınların cinsel gelişimi üzerine düzeltilmiş görüşler.

  1926
  “Ketvurmalar, Belirtiler ve Anksiyete”. Anksiyete sorunu üzerine düzeltilmiş görüşler.

  1927
  “Bir yanılsamanın geleceği”. Bir din tartışması: Freud’un geriye kalan yıllarının çoğunu adadığı bir dizi toplum bilimsel çalışmanın birincisi.

  1930
  “Uygarlık ve Hoşnutsuzlukları”. Bu, Freud’un yıkıcı iç güdüler (ki ölüm iç güdüsünün bir görünümü sayılmıştır) üzerine ilk kapsamlı çalışmasını içerir. Freud, Frankfurt kenti tarafından Goethe ödülü ile ödüllendirilir.

  1933
  Hitler Almanya’da güç kazanır. Freud’un kitapları Berlin’de halk önünde Naziler tarafından yakılır.

  1934-8
  “Musa ve Tek Tanrıcılık”. Freud’un yaşarken yayımlanan son kitabı.

  1936
  Hitler’in Avusturya’yı işgali. Freud, Londra’ya gitmek üzere, Viyana’yı terk eder. “Ruhçözümlemenin Bir Taslağı”. Ruh çözümlemenin son, bitmemiş ama köklü bir tanımı.

  1939
  23 Eylül, Londra’da ölümü.
   

Sayfayı Paylaş