Hipnozun temel bilgileri

Konu, 'Psikoterapi' kısmında sevgi hüznü tarafından paylaşıldı.

 1. sevgi hüznü

  sevgi hüznü Moderatör

  Klinik hipnoz kelimeleri iyileştirici bir güç kullanma sanatıdır. Bir iletişim modelidir. Klinik hipnoz insanların kendi gerçeklerini nasıl kavramsallaştıklarını anlama yoludur. Bu anlayışın ardından bu kişilerle etkin bir iletişim kurma yöntemini geliştirmemizi sağlar...

  - Hipnotik yetenekler kazanarak klinik yeteneklerini arttırmış olursunuz.
  - Terapi dünyanıza kalıcı sonuçlar ekleme olanağını kazanırsınız.
  - Bu yoldan yapılan bir iyileştirme hastalarınıza kendilerine yetme gücü kazandırır.
  - Sadece iyileşmiş bir hasta değil aynı zamanda kendilerine değer veren, kendilerine güvenen bir kişi yaratırsınız.
  - Klinik hipnoz kelimeleri ve hareketleri özel bir sonuç elde etmek amacıyla özel bir şekilde kullanma sanatıdır.
  - Hipnozun yıllardır iniş ve çıkışları olmuştur.
  - Hipnozu kullanan değişik kişiler kendi törensel yöntemlerini geliştirmişlerdir.
  - Hatta hiçbir bilimsel gözleme dayanmayan çok saçma itikatlar gelişmiştir.
  - Hipnozun bilimsel dünya tarafından kabulü değişik gruplarda ret edilmekten şüpheli kabul arasında değişmiştir.
  - Bir hekimini hipnozu tedavi aracı olarak kullanması genellikle önce şaşkınlıkla sonra alaycılıkla karşılanır.
  - Klinik hipnozla araştırma ve eğlence hipnozunu birbirinden ayırmak gerekir.
  - Klinisyenler de çok değişik formlarda hipnozu uygulamaktadır.
  - Bırakın hastaları sağlık alanında çalışanların hipnozun gerçek doğası hakkında çok ama çok az bilgisi vardır.
  - Bir çok klinisyen kıt bilgisiyle ya hipnozu tamamen uydurma bir okus pokus olarak görmekte ya da Ona hak ettiğinden daha fazla görevler yükleyerek hayal kırıklıkları yaratabilmektedir.
  - Halkın gözünde hipnoz hala bir “sihir” olarak görülmektedir.
  - Hipnoz medya için ilgi çeken bir araçtır. Abartmaya çok açıktır. Bu nedenle halk hipnozu bir tedavi aracı olarak bu abartmalar gibi bir anda etki edecek bir sihirli yöntem olarak görmektedir.
  “Parmaklarımı şıklatırım, uyursun, sonra bir uyanırsın, her şey değişmiş. “.
  Bekledikleri olmadığı zaman da yargılanan hipnoz olmaktadır.
  Hipnoz uygulayıcısının birincil görevi hastaya hipnozu açıklıkla açıklamak olmalıdır.
  Hipnozun gücünün nereden geldiğini, sınırlarını çok iyi belirtmelidir.
  İyileşme de mucize yoktur. Bir model vardır ve bu uygulanmaktadır.

  HİPNOZ HAKKINDA
  Hipnoz gerçek anlamının dışında kullanılarak istismar edilen bir kelimedir. Eğer bir kelime bir çok farklı durumu anlatmak için kullanılıyorsa orada yanlış anlama, yanlış kavrama, yanlış inançlar, karışıklık, yanlış etiketleme ve fırsatçılık kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar.
  Bugüne kadar hipnozun tatmin edici bir tanımı yapılmamıştır ve ufukta da görülmemektedir. Yine hipnozu açıklayan birleştirici bir teori yoktur.
  Her uygulayıcı ve araştırıcı kendi çerçevesinden olayı yorumlamakta ve açıklamaya çalışmaktadır.
  Belki de hipnoz zaten böyle bir şeydir.
  Sonuçta sıradan bir kişi için “ hipnoz hipnozdur”.
  Bu nedenle eğitilmiş profesyoneller için bile hipnoz bıyık altından gülünen bir klinik uygulama olmaktan kurtulamamaktadır.
  Bir çok uygulayıcının yaklaşım ve tanımlarını birkaç grup altında toplamak mümkün olabilmektedir.
  Değişik hipnoz tanımlamalarını aşağıda özetlemeye çalıştım.

  Hipnoz talimatla sağlanan bir hayal kurma şeklidir. Kişi, hipnotist tarafından yönlendirilerek fantezi kurdurulur.

  Hipnoz doğal, değişmiş bir bilinç durumudur. Kişi hipnotik durum denen bir duruma girer ve bu normal durumdan farklı bir durumdur. Ama bu durma girmesi de doğal uyarma yoluyla olur yani dışarıdan bedene başka bir madde ya da fiziksel uyaran verilmez.

  Hipnoz gevşemiş bir telkine açıklık halidir. Kişi beden ve zihin olarak o kadar gevşek bir hale girer ki sonunda her türlü telkine açık hale gelir. ( Hani vardır öyle haller, gevşemişsindir de birisi bir şey söyler ve sen de aman ne halin varsa gör dersin..)

  Hipnoz belli bir anda belli bir uyarıya ya da düşünceye yoğun odaklanma halidir.

  Hipnoz bilincin kritikal faktörünün by-pass edilmesi ve bilinçaltında selektif kalıcı düşüncenin yerleştirilmesi halidir.

  Hipnoz için yapılan müdahale bir seri iletişimin hasta ve uygulayıcı arasında oluşturulmasıdır. İletişim terapi için tek araçtır. Bu iletişim sonunda sorunlu olan kişi farklı bir şekilde davranmaya başlar. Bu farklı şeklin yaşamla daha uyumlu ve kişiye yararlı olması arzu edilir. Hipnoz budur. İletişim. İki kişi arasında iletişimle oluşan bir etkileşim. Bu etkileşim kavramı önemlidir. Eğer hipnozu tek yönlü bir etki olarak kabul ederseniz uygulama alanınız ve pratik gücünüz çok azalır. Sadece uygulayıcı bir şeyler söyleyecek ve dinleyici de bir şeyler değişmeye başlayacak. Her insanı etkileyecek tek bir sihirli yöntem yoktur. Her kişinin kişisel deneyimleri farklıdır. Bu nedenle hipnozu dinamik bir etkileşim olarak görmek gerekir. İyi bir uygulayıcı her kişi için yöntemini o kişiye uygun şekilde uygulayabilen bir uygulayıcıdır. Bu nedenle de hipnoz bir iyileştirme sanatıdır.
   
 2. sevgi hüznü

  sevgi hüznü Moderatör

  YANLIŞ ALGILAR, BİLGİLER
  Hastayla iyi bir iletişim kurmanın birinci adımı hastaya hipnoz hakkında doğru bilgileri aktarmaktır. Daha önce hipnoz olmuş mu? Olmuşsa nerede ne zaman? İzlenimleri nedir? Hipnoz hakkında bilgisi ve beklentisi nedir? Çoğu kişi zihin-kontrolü konusunda korkak ve hassastır. Hipnoz sırasında kontrol dışı olacağı inancı hipnoz olmanın önündeki en büyük engeldir.

  Yanlış. Hipnoz oluşumunda hipnotistin gücü etkili iletişim tekniğini kullanmakla sınırlıdır. Hastanın hipnotiste devrettiği bir kontrol yoktur. Kontrol her zaman hastadadır. Verilen telkinlere uyup uymamak onun kontrolündedir.

  Yanlış. Sadece belli insanlar hipnoz olur. Bazı insanların diğerlerinden çok daha güç hipnoz olduğu gerçektir. Ama bunların yeteneği az anlamına gelmez. Korkuyorlardır. Anlamı muğlak telkinleri ayırmakta zorlanabilirler. Her şeyi analiz etme alışkanlığı vardır. Değişime hazır değildir. Aslında değişmekten korkuyordur. Bu etkenler anlaşılıp çözüldüğünde kötü suje iyi suje haline gelir.

  Yanlış. Hipnoz olanların zihni zayıftır. Her insan bir çok durumda farkında olmadan hipnotik durumlara girer. Bu nedenle hipnoz olma ile kişisel bir özellik bağlantısı yoktur.

  Yanlış. Hipnoz başladıktan sonra artık bir kişi durumunu kontrol edemez. Hipnoz karşılıklı bir güç paylaşımıdır. Bir amaca yönelik ortak bir çalışmadır. Bu amacın içinde sujenin istemli olarak iradesini devretmesi vardır. Ama suje hipnoza girmek istemezse girmez. İçinde bulunulan koşullar önemlidir. En yanıtkar hasta bile olumsuz koşullarda hipnoza girmeyebilir.

  Yanlış. Hipnozda bir kişi iradesi dışında bir şeyler söyler ya da yapar. Bir insanın inançları ve normal davranışları dışında davranması bilinen bir durumdur. Yani beyin yıkama diye bir şey vardır. Ama tedavi ortamında bu tip koşullar oluşmaz. Yani bir insanı kontrol etmek mümkündür ama bu durumu yaratan koşullar hipnoz değildir. Yani tedavi amacıyla uygulanan hipnozun etik kuralları dışındadır.

  Yanlış. Hipnoz olmak sağlığınıza tehlike yaratabilir. Kim yapıyor ve nasıl yapıyor. Yetersiz bir şahıs, bir kişinin zihinsel bütünlüğüne kötü niyetle ya da cehaleti nedeniyle zarar verebilir. Ama zararı veren hipnozun kendisi değildir. Klinisyenin hastayı iyi yönetememesi sorun arz edebilir. Ama aynı tehlike üzüntülü, stres altında olan her şahıs için her durumda söz konusudur. Yetersiz bir klinisyen her durumda yanlış bilgiler verebilir, yanlış tedavi uygulayabilir. Yararlı olma potansiyeli olan her şey aynı zamanda Zararlı da olabilir.

  Bir kişi bir süre sonra hipnoza bağımlı olur. Bağımlılık bir ihtiyaçtır. Bir çok şeye iyiliğimize inandığımız bir çok şeye bağımlı olabiliriz. Hipnoz uygun kullanıldığında acı çeken bir kişiye son derece güçlü bir yardım aracı olarak kullanılabilir. Bu ihtiyaç devam ettiği sürece bir kişinin yararını gördüğü bir yönteme bağlanması doğaldır. Self-hipnozu öğrenerek sürekli kullanması onu günlük streslerinden kurtulmakta büyük bir kolaylık sağlar.

  Yanlış. Bir kişi sürekli hipnozda kalabilir. Böyle bir şey olmamıştır.

  Yanlış. Bir kişi hipnozda bilinçdışı ya da uyku halindedir. Hipnoz uyku değildir. Fiziksel yönden uykuyu andırır. Ama zihinsel yönden uyanıktır. En derin hipnozda bile dış gerçekliğe belli bir düzeyde uyum vardır.

  Yanlış. Hipnoz olmak için sıkıcı bir takım işlemlerden geçmek gerekir. Bir iletişimin etkisiyle bir kişi farklı bir şeyler hissetmeye ve yaşamaya başladığı anada hipnoz oluşmaya başlar. Dikkat bu etkiye odaklı olduğu sürece hipnoz bir derecede mevcuttur. Hipnoz oluşması için formel bir törene gerek yoktur. Bir çok klasik hipnotik fenomen bu formelliğin dışında oluşur. Monoton ve törensel bir özelliği olan her türlü konuşma bir süre sonra dinleyende farklı etkiler oluşturmaya başlar.

  Yanlış. Hipnoz olmak için gevşemek gerekir. Odaklanma yeterlidir. Hipnoz okurken, konuşurken ve bir çok farklı durumda oluşabilir. Gevşeme şart değildir.

  Yanlış. Hipnoz tedavi edicidir. Hipnoz sadece tedavi aracıdır. Bir çok değişik şekilde kullanılabilir. Değişik amaçlara hizmet amacıyla kullanılır.

  Yanlış. Hipnozla yaşanmış her şey hatırlanabilir. Hafızayı bilgisayarla karşılaştırma işi yanlıştır. Hafıza her hatırayı olduğu gibi alıp kodlamaz. Olaylar algılarla birlikte saklanır. Bu nedenle bozulmaya maruzdurlar. İnsanlar gerçekte olmamış şeyleri hatırlayabilirler. Belli bir parçasını hatırlayabilirler. Bir çok olaydan parçalar alıp yeni bir olay yaratabilirler.
   

Sayfayı Paylaş