Hemşire

Konu, 'Meslek Danışmanlığı' kısmında Psikolik tarafından paylaşıldı.

 1. Psikolik

  Psikolik Mal Sahibi

  TANIM

  Bireyleri, hastalıklardan korunma yolları konusunda bilgilendiren, beden veya ruh sağlığının bozulması halinde hekim tarafından verilen tedaviyi uygulayan, hasta bakımını planlayan, uygulayan, denetleyen ve izleyen kişidir.
  GÖREVLER
  - Hastayı kabul eder ve muayeneye hazırlar,
  - Hasta bakımını yaparken, solunum, beslenme, boşaltım, hareket ve uygun pozisyon, uyku, dinlenme, uygun giyim, temizlik vb. temel insan ihtiyaçlarını dikkate alır ve uygulama yapar,
  - Acil durumlarda ilk yardım tedavisi yapar,
  - Hasta için öngörülen tedaviyi uygular, takip eder ve düzenli olarak hastaya verilecek ilaçları temin eder, enjeksiyon yapar, serum takar, ameliyat yaralarını temizler, bandajlar, tansiyon ve vücut ısısını ölçer,
  - Ameliyathanede fiziksel ortamı hazırlar, ameliyat ekibine yardımcı olur,
  - Hastaların genel durumları hakkında yazılı rapor tutar,
  - Ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yürütülmesinde, insanların bulaşıcı hastalıklardan korunması ve istatistiki bilgilerin toplanması ve değerlendirilmesi gibi görevlerde bulunur.

  KULLANILAN ALET VE MALZEMELER

  - Tansiyon aleti, sıcaklık ölçer (derece), EKG aleti (kalp grafiği), monitör, oksijen tüpü ve çadırı,
  - Enjektör, ilaçlar, solüsyon ve tüp, sonda,
  - Pansuman aletleri ve malzemeleri,
  - Aspiratör,
  - Ameliyatta gerekli diğer malzemeler,
  - Beden bakımında kullanılan küvet, havlu vb.
  MESLEĞİN GEREKTİRDİĞİ ÖZELLİKLER
  Hemşire olmak isteyenlerin;
  - Üst düzeyde genel yeteneğe sahip,
  - Biyolojiye ilgili ve bu alanda başarılı,
  - İnsanlara yardım etmekten hoşlanan, Sorumluluk duygusu yüksek, Çabuk ve doğru karar verebilen,
  - Tedbirli, tertipli, Şefkatli, sevecen, Bedence sağlıklı, dayanıklı ve soğukkanlı
  kimseler olmaları gerekir.

  ÇALIŞMA ORTAMI VE KOŞULLARI
  Hemşireler resmi veya özel hastanelerde, dispanserler ve sağlık ocaklarında görev alabilirler. Çalışma ortamı genellikle temiz ve kapalıdır. Hemşireler çalışırken hastalarla, hasta yakınlarıyla, doktorlarla ve diğer sağlık personeliyle iletişim halindedirler ve görev yaptıkları sağlık kuruluşlarında belirlenen takvime göre nöbete kalmak veya vardiyalı çalışmak durumundadırlar.
  ÇALIŞMA ALANLARI VE İŞ BULMA OLANAKLARI
  - Hemşireler; üniversite bünyesinde bulunan hastanelerde, devlet hastanelerinde, Sosyal Sigortalar Kurumu'na bağlı hastanelerde, dispanserlerde, özel sağlık kurumlarında, çeşitli kurumların bünyesinde bulunan sağlık birimleri ve kreşlerde görev yaparlar.
  - Meslekte işsiz kalma durumu hemen hemen yok denecek kadar azdır. Sağlık alanında en çok ihtiyaç duyulan meslek elemanıdır.
  MESLEK EĞİTİMİNİN VERİLDİĞİ YERLER
  Çeşitli üniversitelere bağlı sağlık hizmetleri meslek yüksekokullarının "Hemşirelik", “Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri” bölümlerinde verilmektedir.
  MESLEK EĞİTİMİNE GİRİŞ KOŞULLARI
  Mesleki eğitim, liseden sonra Öğrenci Seçme Sınavına (ÖSS) katılarak yeterli “Sayısal (SAY)” puanı almak suretiyle girilebilmektedir.
  EĞİTİMİN SÜRESİ VE İÇERİĞİ
  Mesleğin eğitim süresi lise ve dengi okul üzerine 2 veya 4 yıldır. Eğitimleri süresince öğrenciler; Hemşirelik Mesleğinin Tarihçesini, İnsan Yapısı ve Fonksiyonlarını, İlaçları, İlaçların Etki ve Yan Etkilerini, İlaçların Korunması ve Uygulanmasını, Mesleği Uygularken İnsan Davranışlarının Sebeplerini, İnsan İlişkilerini, Bulaşıcı Hastalıkların Bulaşma ve Yayılma Yolları ile Alınacak Tedbirleri, Uygun Eğitim Araçlarının Seçimini, İlkyardım, Temel Hasta Bakımı İlke ve Yöntemlerini, Bunların Hastaya Uygulanmasını, Cerrahi Müdahale Gerektiren Hastaların Bakımını, Çocuk Hastaların Bakım İlkeleri ve Uygulamasını, Doğum ve Aile Planlamasını, Akıl Sağlığı ve Hastalıklarını, Hastaların Özelliklerine Göre Gerekli Bakımı, Sağlık Hizmetleri ile İlgili İstatistiki Bilgi Toplama ve Değerlendirme Yöntem ve uygulamalarını öğrenirler.
  MESLEKTE İLERLEME
  - 2 yıllık hemşirelik önlisans bölümünü bitirenler, uygun şartları taşımaları durumunda 4 yıllık Ebelik, Hemşirelik, Sağlık Eğitimi, Sağlık İdaresi, Sağlık Kurumları İşletmeciliği, Sağlık Memurluğu, Sağlık Yönetimi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Sosyal Hizmetler, Hemşirelik ve Sağlık hizmetleri bölümlerine devam edebilirler.
  - Sağlık hizmetleri meslek yüksekokulundan mezun olan hemşireler, zaman içerisinde sorumlu hemşireliğe, baş hemşire yardımcılığı ve baş hemşireliğe yükselebilirler.
  BENZER MESLEKLER: Sağlık Memurluğu, Ebelik.
  BURS, KREDİ VE ÜCRET DURUMU

  - Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun sağladığı kredi imkanları eğitim süresince sağlanan kazançlardan sayılabilir.
  - Sağlık meslek yüksekokullarından mezun olan hemşireler 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde kamu sektöründe çalışmaları halinde 10'uncu derecenin 2'ncikademesinden maaş alırlar. Maaşlar kıdeme ve belirlenen katsayı artışlarına paralel olarak artar.
  - Özel hastane, poliklinik gibi yerlerde çalışanlar ise piyasa koşullarına göre zaman içerisinde hizmet süreleri, mesleki deneyim ve bilgilerine göre değişik oranlarda ücret almaktadırlar.
   
 2. Ali Develi

  Ali Develi Yeni Üye

Sayfayı Paylaş