arketipler

Konu, 'Öğrenme Psikolojisi' kısmında davut984 tarafından paylaşıldı.

 1. davut984

  davut984 Yeni Üye

  Arketip kavramını açıklarmisiniz. Yani sayın Jung bu çalışmasiyla esasinda ne anlatmak istiyor. Psikoloji ye ne katmıştir. Teşekkürler
   
 2. Psikolik

  Psikolik Mal Sahibi

  Psikolojide kuramcılar yaptığımız davranışların nedeni hakkında çıkarımlarda bulunurlar. C.Jung da arketipler görüşünü ortaya atmıştır. yapıtaşı anlamında kullanır kendisi. Sadece psikoloji alanında değil sanat ve felsefe alanında da geniş bir görüş açmıştır bu vesile ile. Daha geniş bir çalışmayı paylaşacağım burada;
   
 3. Psikolik

  Psikolik Mal Sahibi

  JUNG’UN ARKETİP KAVRAMI
  Elif Ersoy

  Jung’un psikoloji dünyasına kazandırdığı “arketip” terimi, psikoloji literatüründe, algılamamızı
  örgütleyen, bilinç içeriklerini düzenleyen, değiştiren ve geliştiren yapılar olarak
  tanımlanmaktadır.(1) Jung, kollektif bilinçdışından süzülüp biçimlenen mitolojik temalara
  arketip adını vermeden önce, “başlangıçtan beri var olan imgeler” ve “kollektif bilincin
  hakimleri” isimlerini kullanıyordu. Daha sonra, St. Augustinus’un “ideae principales”ı
  tanımlayışından esinlenerek, “arketipler” adını kullanmayı tercih etmiştir. Jung’un arketipleri
  tanımlamak için esinlendiği, St. Augustinus’un “ideae principales” tanımı şudur: “Esas
  düşünceler, belli bazı biçimlerdir ya da şeylerin sabit ve değişmez nedenleridir. Bunlar
  oluşturulmazlar, sonsuza dek aynı şekilde devam ederler ve ilahi anlayış içinde
  kapsanmaktadırlar. Ve kendileri yok olmamalarına rağmen, var olabilen ve yok olabilen her
  şey bunların biçimlerine göre oluşur. Fakat deniyor ki ruh bunları göremez.”(3) Buna göre
  “arketip”in, Platon’un “idea”sıyla eşanlamlı bir kavram olduğu da ifade edilmektedir.(2)

  Psişeyi, bilinç ve bilinçdışı olarak iki kısımda ele alan Jung, bilinçdışını da kişisel bilinçdışı ve
  kollektif bilinçdışı olarak iki bölüme ayırır ve arketipleri kollektif bilinçdışının çekirdek yapıları
  olarak tanımlar. Kişisel bilinçdışı, bize rahatsızlık veren, huzursuzluk yarattığı için
  bastırdığımız, bilinçsizce algıladığımız, düşündüğümüz her türlü şeyin depolandığı yapı olarak
  tanımlanmıştır ve kaynağının kişisel deneyimlerimiz olduğu öne sürülmüştür. Kollektif
  bilinçdışı ise, kalıtsal olarak her insanın doğuştan getirdiği, içeriğini de ilk insandan bu yana
  yaşanan tipik psişik etkileşimlerin oluşturduğu (korku, tehlike, üstün güce karşı verilen
  mücadele, cinsellik, doğum, ölüm, sevgi, vb.) yapıdır. Kollektif bilinçdışını oluşturan içerikler
  nötrdür, hiçbir olumlu-olumsuz etkiye maruz kalmazlar ve ancak bilinçle temas ettiklerinde
  bir kuvvet kazanırlar. Bu özelliklerinden ötürü Jung kollektif bilinçdışını “objektif psişe” olarak
  da adlandırmıştır.(3)

  Jung mitlerin arketiplerin temsilcileri olduğunu söylemiştir.(3) Dolayısıyla mitlerde ve mitsel
  öykülerde gördüğümüz karakterlerin ve olay örgülerinin her birinin bir arketipe tekâbül
  ettiğini söyleyebiliriz. Jung’a göre, insanlık tarihi boyunca tüm dünyada farklı formlarda
  görünebilen arketipler, ancak bir deneyimle harekete geçirildiklerinde, yani
  tetiklendiklerinde, içlerinde bulundukları kültür ya da başka diğer faktörlerden etkilenerek
  büründükleri elbiseyle görünüşe çıkarlar. Yoksa, tetiklenmeyen, harekete geçmeyen bir
  arketip algılanamaz. Her arketip aslında psişik bir niteliğin temsilcisidir ve arketiplerin
  harekete geçmesi demek, bilinçdışında potansiyel olarak bulunan psişik niteliklerin (irade,
  cesaret, üretkenlik) aktive olması demektir.(3)

  Jung’un tarif ettiği pek çok arketip olmuştur: anne arketipi, baba arketipi, yeniden doğuş
  arketipi, gölge arketipi, aile arketipi gibi. Ayrıca Jung, her arketipin aydınlık yüz ve karanlık
  yüz olarak iki yüzü olduğunu ve bu iki yüzden biriyle görülebileceğini ifade etmiştir. Örneğin,
  anne arketipi “sevecen anne” (Hz. Meryem) olarak ortaya çıkabildiği gibi “korkunç anne”
  (Kali) olarak da görünüşe çıkabilir. Ayrıca yine her arketipin dişil ve eril psişede farklı
  görünüşleri ve işlevleri olabileceğini belirtmiştir. Örneğin, “tamamlayıcı ruh imgesi” kadında
  “Animus”; erkekte ise “Anima” olarak görülür.(3)

  Jung, kişinin bireyleşme sürecinde –bireyleşme sürecini kişinin psişik varoluşunun nihai temel
  ve kaynağı olan merkeze, yani “Özben”e nüfuz etmesi olarak tanımlar– yol tabelalarının ve
  kilometre taşlarının arketipsel semboller tarafından ortaya konduğunu öne sürmüştür.(3)
  Arketiplerin psişik yaşam üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduklarını belirten Jung(3),
  mitlerdeki kahramanların olaylarla nasıl başa çıktıklarını görmenin insanlar üzerinde cesaret
  ve umudu arttırıcı tesiri olduğunu ifade etmiş ve dinsel mitlerin, açlık, savaş, hastalık, ölüm
  gibi yaşantılarda, insanlara bir tür ruhsal terapi etkisi yaptığını söylemiştir.(4)

  Eski hekim-din adamları, arketipik imgeleri kullanarak yalnızlık çeken hastalarına, imgeler
  aracılığıyla, tüm insanlığın varoluşundan bu yana kendisininkilerle benzer acılar yaşamış
  olduğunu anlatırlardı. Jung da, büyük bir acı, ruhsal bir sarsıntı geçiren bir insana, mitler ve
  mitsel öykülerdeki arketipal imgelerin ayna etkisi yaparak kendi halini ve yaşamının hangi
  aşamasında bulunduğunu gösterdiğini ve bireyin bu imgelerin gösterdiklerini anlayabilirse
  büyük bir kazanç sağlayacağını ifade etmiştir.(5) Mitsel öykülerin anlatımı ve analizi,
  günümüz modern psikolojisinde de psikolojik sağaltım için kullanılan yöntemlerden biri
  olarak rağbet görmektedir.

  Psikoloji dünyasında arketip kavramının kullanımı Jung’a dayanır. Jung’un arketip kavramı
  hakkındaki görüşlerinden haberdar olmak, hem kendi hayatımızda yaşantıladığımız hem de
  sanat eserlerinde duyumsadığımız arketipal motifleri idrak edebilme ve yorumlayabilmekte
  bizlere yardımcı olabilir.

  Kaynakça
  (1) Budak, S. (2000), Psikoloji Sözlüğü, Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları
  (2) Jung, C. G. (2001), Dört Arketip, İstanbul: Metis Yayınları
  (3) Jacobi, J. (2002), C. G. Jung Psikolojisi, Mehmet Arap (çev.), İstanbul: İlhan Yayınevi
  (4) Jung, C. G. (2007), İnsan ve Sembolleri, Ali Nihat Babaoğlu (çev.), İstanbul: Okuyanus
  Yayınevi
  (5) Jung, C. G. (2010), İnsan Ruhuna Yöneliş, Engin Büyükinal (çev.), İstanbul: Say Yayınları
   
 4. Metafor

  Metafor Aktif Üye

  ben bunu mezun olmadan önce, nasıl anlamışım da kuramlar sınavından yüksek not almışım, şimdi hayret ettim.. o_O
   
 5. davut984

  davut984 Yeni Üye

  Teşekkür ederim. Güzel açıkladıniz. Burdan şunu anladım. Insanlar çevrenin etkilenmesi nin yanında doğuştan sahip oldukları bazı şeylere sahip olur ki bunlar bütün insanlar için genel anlamda ortaktir. Mesela sığınma hissi, kahramanlik hikayeleri, Şakacılik vs gibi çevrenin etkisi olmadan ortaya çıkabilecek çekirdek halinde de her insanda var olan eğilimler arzular ve ilgiler. Bütün insanlar da ortak oldugundan da bu meyiller ortak bir bilinç oluşturmak tadır. Hocam doğru mu anladım. Eklemek istediğiniz varsa lutfen yazın. Tesekkurler.
   
  Psikolik bunu beğendi.

Sayfayı Paylaş