1930’dan Sonra Thorndike’nin Öğrenme Kuramı

Konu, 'Kişilik Kuramları' kısmında KaPTaN tarafından paylaşıldı.

 1. KaPTaN

  KaPTaN EsEs'li Üye

  Daha önce açıklandığı gibi Thorndike 1930’dan sonra tekrar ve etki kanunlarında değişiklik

  yapmıştır. Bunun yanında bu kurama yeni kavramlar eklemiştir. Bunlar;

  • Etkinin yayılması,
  • Ait olma,
  • Çağrışımsal zıtlık gibi kavramlardır.

  ETKİNİN YAYILMASI

  Pekiştirme pekiştirilen doğru davranışın tekrar edilmesini sağladığı gibi pekiştirilmeyen

  fakat pekiştirilen davranışla yan yana yer alan yanlış davranışın tekrar edilmesine de neden

  olmaktadır. Bir başka deyişle pekiştirmenin etkisi doğru davranışla yan yana yer alan yanlış

  davranışa da yayılmaktadır. Hatta bu davranış cezalandırılmış olsa bile yanındaki doğru

  davranışa yapılan pekiştirmenin etkisi ile tekrar edilmektedir.

  Etkinin yayılması ile ilgili bir deneyde deneklere 1’den 10’a kadar sözcük öğretilmiş ve daha

  sonra deneklere sözcükler verilmiş numaraları sorulmuştur. Deneyi yapan kişi anında cevabın

  doğru ya da yanlış olduğunu söylemiştir. Buna rağmen ikinci denemede numarası yanlış söylenen

  sözcükler yine yanlış numarası doğru söylenen sözcükler ise doğru olarak tekrar edilmiştir.
  Yukarıdaki deneyde etkinin yaygınlığını belirtmektedir. Pekiştirilen davranışla diğer

  davranışlar arasındaki mesafe önemlidir. Mesafe arttıkça etki azalır. Ayrıca Thorndike

  etkinin yayılmasını öğrenmenin doğrudan doğasının bir kanıtı olarak görmektedir.

  AİT OLMA

  Thorndike ait olma kavramını iki şekilde açıklamaktadır. Bunlardan birincisi; uyarıcı bir

  durumda yer alan iki öğe birbirine ait ise ikisi arasında çağrışım olmakta; ancak bitişik

  olarak bulunan fakat birbirine ait olmayan öğeler arasında çağrışım meydana gelmemektedir.
  Ait olma kavramının ikinci kullanımı ise; tepkinin meydana getirdiği etki, organizmanın

  ihtiyaçlarıyla ilişkili ise öğrenme daha etkilidir.

  ÇAĞRIŞIMSAL ZITLIK

  Bu kavramı bir örnek üzerinden açıklayacak olursak bir birey alfabeyi baştan sona doğru akıcı

  bir şekilde söyleyebilirken, sondan başa doğru zorlanmaktadır. Yani birey uyarıcı tepki

  bağında her iki yönde de aynı performansı sergilemesi güçtür.
   

Sayfayı Paylaş