Öğrenme güçlüğü olan öğrencilerin öğretmenlerine öneriler

Konu, 'Özel Eğitim Danışmanlığı' kısmında Editör tarafından paylaşıldı.

 1. Editör

  Editör Moderatör

  Özel öğrenme güçlüğü yaşayan çocukların kendilerine has özellikleri ile eğitim ortamlarında başarılı olabilmeleri için özelliklerinin tam olarak bilinmesi ve öğretmenlerin bu öğrencilerin özelliklerine uygun olarak onlara uygun eğitim ortamları ve davranış kalıpları geliştirmeleri gerekmektedir. Peki özel öğrenme güçlüğü yaşayan öğrencilerin öğretmenleri nelere dikkat etmelidirler.

  Kolay anlayabilecekleri,kısa kelimelerden oluşan,detaysız ve kesin yönergelere ihtiyaç duyarlar.

  Kolaylıkla seçim yapamadıkları için,sıklıkla yönlendirilmelidir.

  Diğer çocuklarla çalışırken güçlük çekerler.Bir gurupla çalışmak için istekli gözükebilirler,fakat kolaylıkla başlarına derde sokarlar ve grubun çalışma verimini düşürebilirler.Bunu engelmek için,grupla çalışmaya başlamadan önce onu yönlendirebilir ve üstesinden gelebileceğine inandığınız görevler verebilirsiniz.

  Anlatılanları dinleyerek anlayabilirler.fakat anlayıp,anlamadıkları kontrol etmek istediğinizde yazılı olarak iyi cevaplar veremeyebilirler.Bu durumda çocuğun daha ziyade dinleyerek öğrenmesine ve sorularınızın çoğuna sözlü olarak cevap vermesine izin vermelisiniz.

  Pek çok sembolü birbirine karıştırırlar (harf,rakam,işaret v.b.) Bu durumda tahtadan bakarak birşeyler kopye etmek bu çoçuklar için güçtür.Bu durumda ona diğer çocuklara nazaran daha toleranslı davranabilirsiniz.

  Sürekli hareket halindedirler, konuşurlar ve bu konuda kendilerine engel olamazlar.Bu durumda sınıfın düzenini bozmamaları için sürekli gözleyebileceğiniz sakin çalışabileceğine inandığınız bir oturma konumunda olmasında yarar vardır.

  El-göz ve vücut koordinasyonları fizik olarak gelişmemiştir. Ara sıra koordinasyonları artırıcı oyunlar oynatabilirsiniz.

  Arkadaşları tarafından sıklıkla reddedilirler. Gruba dahil olmaları konusunda onlara yardımcı olmalısınız.

  Bazı görevleri tek başına yapmayı tercih edebilirler. Başkaları ile çalışmayı zor buluyorsa bunu görmezlikten gelmemelisiniz, yanlız çalışması için fırsatlar vermelisiniz.

  Çok kısa bir süre dikkatlerini toplayabilirler. Bu durumda onlara daima kısa görevlar verebilirsiniz. Sık sık kontrol edilmeye de ihtiyaç duyarlar.

  Yapılması gerekenler sınıfa söylendikten sonra ona sabırla tekrar tekrar söylemekte yarar vardır. Daha sonra söylediklerini size tekrar etmesini ve açıklamasını da isteyebilirsiniz.Bunu yaparken özellikle açık ve net olmaya dikkat etmelisiniz.

  Sınav sorularını çabuk okuyamaz ve cevapları yazamazlar. Bu nedenle önemli sınavlarınızı sözlü olarak yapınız. Çoktan seçmeli testlerde daha başarılı olurlar.

  Zaman kısıtlaması altında çalışamazlar. Ona kendi çalışma hızını göz önünde bulundurarak, daha fazla zaman vermelisiniz. Zaman baskısı altında kalırlarsa kilitlenirler.

  Çalışma zamanı dar ise, yapılacak çalışmalar basit ve kısa olmalıdır.

  Öğrendiği konuların devamlılığı ve sürekliliği korunmalıdır. Bir konudan başka bir konuya geçerken, bir önceki konuyu tam olarak öğrenip öğrenmedikleri konusunda dikkatli olunmalıdır.

  Bilgileri aktarırken modeller, objeler, resimler kullanarak anlatırsanız, konular onun için daha çekici hale gelecektir.

  En önemlisi, onun farkında olduğunuzu, onun değerli bir insan oluğunu hissettirmenizdir. Gösterdiği her çaba ve başarıyı sevginizle ödüllendirebilirsiz. Sevginizi hissederse çabalarınızın ve sabrınızın meyvasını çabuk alabilirsiniz.
  (Alıntıdır)
   

Sayfayı Paylaş